Homepage

Dahliavereniging de Amerbloem

Open dag 29 augustus 2020 van 1000-1500

Van harte welkom om de dahlia’s te komen bekijken. Er is koffie/thee met iets erbij, een kunstmarkt met keramiek, textiel, haakwerk, etc. Imker is aanwezig, verloting.

Er is voldoende ruimte om 1,5mtr afstand tot elkaar te kunnen bewaren.

De dahliatuin ligt in de groengordel van het Soesterkwartier, voor de Vlindertuin en naast speeltuin Rivierenwijk.

Mocht u eens willen komen kijken op de tuin dan kan dat van juli t/m september op maandag- of vrijdagmiddag tussen 1330 en 1530.

U bent van harte welkom!

Overweegt u om lid of donateur te worden, maakt u dan gebruik van het emailadres op de site. Voor donateurschap is er een lange wachtlijst. Wilt u een dahliatuin?  Daarvoor hebben we een korte wachtlijst.

Wilt u ons financieel steunen? Maak uw gift over naar IBAN: NL46 INGB 0009 1840 25 o.v.v. DAHLIA TUIN

Dank u wel!