Homepage

Dahliavereniging de Amerbloem

De dahliatuin ligt in de groengordel van het Soesterkwartier, voor de Vlindertuin en naast speeltuin Rivierenwijk.

Mocht u eens willen komen kijken op de tuin dan kan dat van juli t/m september op maandag- of vrijdagmiddag tussen 13:30 en 15:30.

U bent van harte welkom!

Overweegt u om lid of donateur te worden, maakt u dan gebruik van het emailadres op de site. Voor donateurschap is er een lange wachtlijst. Wilt u een dahliatuin?  Daarvoor hebben we een korte wachtlijst. 

 

 

Wilt u ons financieel steunen? Maak uw gift over naar IBAN: NL46 INGB 0009 1840 25 o.v.v. DAHLIA TUIN

Dank u wel!