Homepage

Welkom bij de site van Dahliavereniging de Amerbloem

De dahliatuin ligt in de groengordel van het Soesterkwartier, voor de Vlindertuin en naast speeltuin Rivierenwijk.

Mocht u eens willen komen kijken op de tuin dan kan dat van juli t/m september op maandag- of vrijdagmiddag tussen 1330 en 1530.

U bent van harte welkom!

Overweegt u om lid of donateur te worden, maakt u dan gebruik van het emailadres op de site. Voor donateurschap is er een wachtlijst. Wilt u  een dahliatuin?  Er is momenteel een tuin beschikbaar.