Locatie

De tuin is te vinden ter hoogte van Dollardstraat 119 in Amersfoort.