Locatie

De tuin is te vinden in de groengordel van het Soesterkwartier in Amersfoort naast de speeltuinvereniging, ter hoogte van Dollardstraat 119 in Amersfoort. 

[mappress mapid=”1″]