Vereniging

Dahliavereniging de Amerbloem bestaat sinds 1952 en kent een constant ledenaantal. In 2022 zijn er 44 leden, 10 vrijwilligers zonder eigen tuin en 75 donateurs.

Van april tot en met oktober zijn er dagelijks leden bezig in de tuin, om hun eigen perkjes te onderhouden. Vanaf juli beginnen de eerste dahlia’s te bloeien, een paar weken later is de tuin één bloemenzee. Daarnaast zijn er verenigingstuinen, waaruit de bloemen geplukt worden voor de donateurs. In het bloeiseizoen kan elke donateur een bos dahlia’s halen op zaterdagochtend.

Veel werkzaamheden die op en rond de tuin gedaan moeten worden, doen de leden zelf. Dat vindt vooral plaats op de maandag en vrijdag middag, waarop gezamenlijk getuinierd kan worden. Natuurlijk hoort daar gezellig samen koffie en theedrinken bij.

Jaarlijks is er een open dag, op de laatste zaterdag van augustus.

De vereniging staat ingeschreven in het Handelsregister dat gehouden wordt door de Kamer van Koophandel in Amersfoort, onder KvK-nummer 86033948.